Velg rett selskapsform med FIRMAKATALOGEN fra Global Corporate Services.

Valg av selskapsform er en av de viktigste valg du tar som næringsdrivende.  Dette valget påvirker både dine rettigheter, dine plikter og din skattesituasjon.  Valg av feil selskapsform kan ha store konsekvenser.  Likevel er det dessverre mange som tar for lett på dette valget.

Firmakatalogen tar for seg flere ulike selskapsformer og driftsstrukturer fra AS og NUF til holdingselskap. Du får også nyttig informasjon om Global Corporate Services og andre produkter vi tilbyr – blant annet etablering av selskap på Malta.

Global Corporate Services er eksperter på selskapsetableringer – og derfor kan vi tilby vesentlig bedre og mer kostnadseffektive tjenester innen stiftelse og oppfølging av selskap enn regnskapsførere og advokater.

Bestill FIRMAKATALOGEN i dag, og få råd fra eksperter på selskapsetableringer i inn- og utland.