Välj rätt bolagsform med BOLAGSKATALOGEN från Global Corporate Services

Valet av bolagsform är ett av de viktigaste valen du gör som företagare. Detta val påverkar både dina rättigheter, dina skyldigheter och din skatt. Val av fel bolagsform kan få stora konsekvenser. Trots detta så är det många som tar för lätt på detta val.

Företagskatalogen behandlar flera olika bolags- och verksamhetsformer. Från AB och SUF till holdingbolag. Du får också nyttig information om Global Corporate Services och vilka andra produkter som vi erbjuder, bland annat etablering av bolag på Malta.

Global Corporate Services har specialicerat sig på och är experter på bolagsetableringar. Vi kan därför erbjuda väsentligt mycket bättre och mer kostnadseffektiva tjänster inom etablering och uppföljning än revisorer och advokater kan erbjuda.

Beställ FÖRETAGSKATALOGEN nu och få våra experters råd om företagsetablering i Sverige och utlandet.